Asociacijos nariais gali būti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei nusistovėjusioms moralės normoms.
Kandidatas tampa asociacijos nariu, jį balsavimo būdu priėmus valdybos narių posėdyje ir susimokėjus stojamąjį ir nario mokesčius, kurių dydį nustato narių susirinkimas.

Nariais-stebėtojais gali tapti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Nariai-stebėtojai priimami į asociaciją tokia pačia tvarka kaip ir nariai, tačiau neturi balsavimo teisės. Jiems taikomas mažesnis nario metinis mokestis. Stojamojo mokesčio nariai-stebėtojai nemoka.

Kandidatas privalo pateikti laisvos formos prašymą (raštu) asociacijos valdybai.

Prašymą galite atsiųsti šiuo adresu:
NACIONALINĖ ŠALTININKŲ ASOCIACIJA
R. Jankausko g.6, LT-04310 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2457403
Faks. +370 5 2169133
info@saltininkai.lt