Juridinių asmenų darbuotojai ir individualiai dirbantys fiziniai asmenys, vykdantys veiklą susijusią   šaldymo, oro kondicionavimo, izoterminių sunkvežimių ir priekabų  įrangos ir šilumos siurblių, turinčių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, patikrą dėl F-dujų nuotėkio, įrengimą, techninę priežiūrą arba eksploatavimą ir surenkantys iš šių įrenginių F-dujas, privalo turėti  valstybės pripažintus pažymėjimus (kodas 3106) patvirtinančius  kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti paminėtas  vieną ar daugiau veiklos rūšių.

 Nr. Programos pavadinimas Artimiausių mokymų data
 1. Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais (programos kodas 260071107), pažymėjimo kodas 3106) Plačiau… Dėl mokymų datos skambinti  tel. 865213231.
2. Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriose yra F-dujų, susijusią veiklą (programos kodas 260071105), pažymėjimo kodas 3106) Plačiau… Dėl mokymų datos skambinti tel. 865213231

 

 3. Darbuotojų, surenkančių f-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų (programos valstybinis kodas 2600571115), pažymėjimo kodas 3106) Plačiau…  Dėl mokymų datos skambinti tel. 865213231