Mokymo programa: darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šiluminiais siurbliais (kodas: 260071107).

Mokymo programa skirta darbuotojams, vykdantiems veiklą, susijusią su OAM ir F-dujas turinčia šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių įranga, izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginiais, pagrindinių įgūdžių ugdymui ir įtvirtinimui.

Sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą asmenims suteikiama teisė saugiai atlikti  izoterminių sunkvežimių ir priekabų, šaldymo įrenginių, stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos, turinčios OAM ar F-dujų, įrengimą, eksploataciją, techninę priežiūrą arba aptarnavimą, eksploatacijos nutraukimą, nuotėkio iš įrangos, kurioje OAM r F-dujų yra ne mažiau kaip 5 tonos CO2 ekvivalentu ir tos dujos yra ne putose (nebent tokia įrangayra hermetiška, atitinkamai paženklinta ir joje F-dujų yra mažiau kaip 10 tonų CO2 ekvivalentu), tikrinimą ir tokių F-dujų surinkimą (I kategorija). Jiems išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas pažymėjimas (3106), galiojantis visoje ES.

Mokymosi trukmė – 60 val.:

Pageidavimą dalyvauti mokymuose rašyti el.paštu:  info@saltininkai.lt

Informacija tel.: +370 652 13231