Mokymo programa: darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriose yra Fluorintų šilumos efektą sukeliančių dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų , susijusią veiklą (kodas: 260071105).

Išklausiusiems kursus ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą asmenims suteikiama teisė montuoti, tikrinti dėl nuotėkio, atlikti techninę priežiūrą, remontą ar išmontuoti F-dujų ar OAM  turinčias stacionarias priešgaisrines sistemas, gesintuvus, surinkti OAM ar F-dujas iš įrangos, recirkuliuoti F-dujas ar OAM. Išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas pažymėjimas (kodas 3106), galiojantis visoje ES.

Mokymosi trukmė – 40 val.:

Pageidavimą dalyvauti mokymuose rašyti el.paštu:  info@saltininkai.lt 
Informacija teikiama telefonu Nr. +370 652 13231