Įkūrimo istorija

         Idėja įkurti asociaciją gimė 1998 m. seminare Švedijoje, kurį organizavo LR Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja M. Teriošina. Seminaro metu Švedijos ir Lietuvos atstovai dalijosi informacija ir patirtimi apie ozoną ardančių medžiagų naudojimą, utilizavimą ir kt. Vadovaujantis sėkmingu skandinavų pavyzdžiu, nuspręsta Lietuvoje įkurti ne pelno siekiančią organizaciją, atliekančią bendradarbiavimo tarp šaldymo technikos srities įmonių skatinimo funkciją. Prie asociacijos įkūrimo prisidėjo ir LR Aplinkos ministerija. Pasak pirmojo Nacionalinės šaltininkų asociacijos valdybos pirmininko, Kauno technologijos universiteto docento Algimanto Balčiaus, kilo būtinybė kurti tvarką ,,iš apačios“, kad šios srities atstovams nepalankūs sprendimai ir įstatymai nebūtų sukuriami ,,viršuje“.

        2002–2010 m. Nacionalinės šaltininkų asociacijos valdybai pirmininkavo Leonas Kanopka, UAB „Laima ir partneriai“ direktorius. Tai bene daugiausiai asociacijai nusipelnęs žmogus, kuris, padedamas valdybos ir kitų narių, sukūrė darbuotojų mokymų bazę, buvo gautos licencijos vesti specialistų, dirbančių su visais šaldymo agentais, naudojamais šaldymo technikoje, mokymus. Šiam žmogui asociacija ypač dėkinga už jo indėlį į organizacijos stiprinimą ir begalinį entuziazmą, siekiant kuo geresnių veiklos rezultatų.

      Veikla šiandien

      Šiandien Nacionalinė šaltininkų asociacija vienija aštuoniolika narių, tarp kurių UAB „Genys“, UAB „GEA Grasso“, Kauno technologijos universitetas, UAB „Folinas“, UAB „Šaldytuvų remontas“, UAB „Šaldymo technologijos“ ir kiti gerai žinomi Lietuvos šaldymo rinkos atstovai. Šiuo metu asociacijos valdybai vadovauja Vladislavas Laurinavičius, UAB „Šaltoji banga“ direktorius,  kuris tęsia darbus ir įgyvendina naujas idėjas.

       Labai svarbi asociacijos veiklos kryptis yra švietėjiška veikla, įgyvendinant aplinkosaugos projektus ir teisės aktus, susijusius su ozoną ardančių medžiagų ir F-dujų naudojimu. Rengiant specialistų mokymus, kviečiami užsienio kompanijų atstovai, kurie praktiniuose seminaruose dalinasi žiniomis, kaip šaldymo sistemos turi būti naudojamos, įrengiamos, kad jų nauda būtų kuo didesnė, o poveikis aplinkai ir išlaidos minimalios. Asociacija bendradarbiauja su Aplinkos apsaugos agentūros specialistais, renkant duomenis apie šaldymo agentų įvežimą, naudojimą ir utilizavimą Lietuvoje, dalyvauja tvarkant šilumos efektą sukeliančių dujų registrą.

       Ateities planai

        Pasak valdybos pirmininko V. Laurinavičiaus, artimiausiuose Nacionalinės šaltininkų asociacijos planuose – glaudesnis bendradarbiavimas su LR Aplinkos ministerija, Statybos produkcijos sertifikavimo centru dėl šaldymo technikos specialistų atestavimo, siekis, kad kuo daugiau užsienio gamintojų atstovų galėtų pasidalinti savo patirtimi su Lietuvos įmonėmis, norint išvengti šaldymo ir kondicionavimo sistemų projektavimo, įrengimo, eksploatavimo ir išmontavimo klaidų. Asociacija taip pat numato daugiau dėmesio skirti darbui su Kauno technologijos universitetu, siekiant sujungti teorines mokslo ir praktines įmonių darbo žinias, stiprinti ryšius su kitomis mokymo įstaigomis, ruošiančiomis šios srities specialistus. Ketinama plėsti organizacijos veiklą, konsultuojant įmones, ne tik asociacijos nares, ekspertizės, avarijų, projektų tobulinimo klausimais, padedant joms spręsti įvairias problemas. Žinoma, vienu asociacijos veiklos prioritetų išlieka tikslas į savo gretas pritraukti kiek įmanoma daugiau kompanijų, dirbančių šaldymo, oro kondicionavimo technikos ir šilumos siurblių srityje.