Nacionalinės Šaltininkų Asociacijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

* koordinuoti veiklą šaldymo technikos ir technologijų, oro kondicionavimo bei kitose veiklos srityse;

* teikti pasiūlymus įstatyminės bazės kūrimui;

* rinkti informaciją, konsultuoti techniniais, valdymo ir komercijos klausimais;

* siekti pastovaus profesinio tobulinimosi;

* palaikyti ryšius su visuomene, formuoti palankią visuomeninę nuomonę asociacijos narių atžvilgiu;

* dalyvauti valstybinių programų vykdyme, padėti spręsti gamtosaugines problemas, susijusias su šaldymo technika ir technologijomis;

* atstovauti asociacijos ir jos narių interesus valstybinės valdžios, valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir forumuose;

* bendradarbiauti ekonominiais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių kompanijomis ir organizacijomis;

* organizuoti ir vykdyti reklaminę ir leidybinę veiklą, dalyvauti parodose;

* organizuoti parodas, seminarus ir kitus renginius.